Ponuka služieb pre vás

Ponuka služieb sa odvíja od tém, s ktorými pracujem, produktov, s ktorými mám dlhoročnú skúsenosť a know-how, ktoré som za viac ako 20 rokov pracovného života stihla načerpať. Vďaka obrovskej dávke nápaditosti a synergie všetkých spolupracujúcich kreatívcov v tíme vznikajú úplne originálne produkty a služby.

Lekári S čím vám môžem pomôcť?

webstránky

 Od grafického návrhu, cez náplň s textami až po programátorskú realizáciu a umiestnenie na náš hosting.

Knihy

Opäť zabezpečíme od nápadu spracovania, cez vlastné spracovanie, korektúry, tlač aj umiestnenie do distribúcie. Iba zabezpečenie zdrojov je už na vás, aj keď aj s tým vám môžeme produkčne pomôcť.

Odborné texty

Populárno náučné články pre verejnosť.

Tlačené, audiovizuálne vzdelávacie materiály 

Môžete od nás čakať nielen samotné spracovanie, ale aj nápad, ako tému uchopiť a záživne podať cieľovej skupine.

Návrhy koncepcí

V najrôznejších oblastiach medicíny.

Marketing aj obchodná stránka lekárskych centier

Účasť na propagačnej kampani nového alebo existujúceho produktu, služby.

Firmy, najmä farma­ceutické Čo vám môžem ponúknuť?

Training programy

Vzhľadom k ceste farmaceutickou firmou tzv. od nuly od reprezentanta, cez medical po marketing môžeme ponúknuť ako spojovací článok všetkých troch oddelení návrh tých najlepších tréningových programov o produktoch vrátane detailnej špecifikácie pre reprezentantov. Od zrozumiteľného zoznámenia s produktom, jeho začlenenia do dnešnej medicíny, cez marketing orientovaný na ľudský faktor a základné atribúty rokovania.

Tlačené, audiovizuálne vzdelávacie materiály

Ako pre samotnú firmu – reprezentantov, tak pre lekárov aj pacientov.

Zmysluplné pacientské programy

Nie iba tie, kedy si firma vylepší svedomie odškrtnutím, že niečo robí pre ľudí.

Webstránky

Firiem aj vlastných produktov alebo portfóliových skupín – od grafického návrhu, cez náplň s textami až po programátorskú realizáciu a umiestnenie na hosting.

Knihy

Opäť zabezpečíme od nápadu cez vlastné spracovanie, korektúry, tlač aj umiestnenie do distribúcie.

Odborné texty

Populárno náučné články pre verejnosť.

Externý marketing

Aj obchodné poradenstvo.

MŠ, ZŠ, odbory školstva na mestských úradoch

Prednášky pre pedagógov MŠ

Na čo sa zamerať pri príprave detí do prvej.

Dni predškoláka

Ukážkové popoludnie pre rodičov a ich deti predškolského veku, ako a čo s deťmi preberať.