Spolupráca a referencie

Mám rada knihy, ktorých spracovaniu je venovaná maximálna starostlivosť, a to pokiaľ ide o obsah aj vzhľad. Preto sa mi s Janou Martincovou skvelo spolupracovalo, pretože príprava všetkých publikácií, na ktorých som mala možnosť sa spolupodieľať, presne zodpovedala mojim nárokom. Jana naviac doslova srší nápadmi a má schopnosť nakaziť nadšením aj svojich spolupracovníkov, a všetky jej publikácie sú toho živým dôkazom!

Mgr. Věra Tautová, DiS.

pedagogička, prekladateľka, spoluautorka knižiek

S Janou Martincovou som začala spolupracovať zhruba pred 5 rokmi. Veľmi si cením jej profesionalitu a neustále zlepšovanie. Vďaka svojim skúsenostiam so zdravotníckym vzdelávaním verejnosti dokáže svojim zákazníkom navrhnúť kampane, ktoré sú veľmi účinné a šité na mieru s odborným presahom. Jana je veľmi spoľahlivá, profesionálna, milá a ústretová. Obdivujem jej vysoké pracovné nasadenie, ktoré však prináša veľmi rýchle pozitívne výsledky a skvelo odvedenú prácu. S dôverou ju môžem odporučiť všetkým, ktorí hľadajú kvalitu, efektívnosť a priateľskú spoluprácu.

Bc. Andrea Holásková, DiS.

marketing manager vydavateľstva Babyonline

Ďakujem Jane, že ma pozvala k spolupráci a ja som tak mohla prispieť k vzniku originálneho súboru na prípravu predškolákov. Keď deti nastupujú do 1. triedy, spoznám, ktoré bolo pripravované a ktoré nie. Aj pre nás pedagógov je s pripravenými deťmi práca príjemnejšia a deti hneď od prvých dní svojej školskej dochádzky majú pocit úspechu a radosti.

Mgr. Irena Košutová

učiteľka ZŠ

Autorka edície Babyonline, MUDr. Jana Martincová, už 12 rokov koná veľmi záslužnú prácu. Vo svojich knihách sa zaoberá intímnymi témami dôležitými pre deti, pubescentov, rodičov aj vychovávateľov. Vtipné ilustrácie mladých výtvarníkov doplňujú otázky mladých ľudí na pohlavný život v dospievaní, na to, ako je dôležitá osobná hygiena, akú rolu hrá v živote mládeže šport a hlavne, ako nevyhnutná je opatrnosť pri výbere partnera. Zvlášť dievčatám sú venované kapitoly starostlivosti o svoj vzhľad aj o celkovú kultivovanosť tela a ducha. Krása je dôležitá pre estetické vnímanie prostredia a to dotvára harmóniu života v rodine aj kolektíve. Neoddeliteľnou súčasťou tohto súladu je predovšetkým úcta k rodičom a starším ľuďom. Autorka, vnímavá spisovateľka a v neposlednom rade aj matka dvoch dospievajúcich detí, venuje svoju pozornosť ako dievčenským aj chlapčenským problémom, ale aj napr. tomu, ako vyzerať dobre a cítiť sa skvelo aj po 40. Všetky knihy sú fundované po stránke lekárskej, psychologickej aj estetickej, sú vkusné, milé a v žiadnom prípade nie mentorské. Pani doktorka, Jana Martincová, rozumie detskej duši aj mladým ľuďom v ťažkom období dozrievania a dokáže byť pre nich láskavou poradkyňou.

Mgr. Ruth Flugrová

stredoškolská pedagogička a korektorka knižiek vydavateľstva Babyonline

Len málokedy narazíte na klienta, ktorý presne vie čo chce a s maximálnou profesionalitou reflektuje vašu prácu! To je Jana Martincová. Profesionál vo svojom odbore, ktorý sa nebojí inovácií vo vzdelávaní detí, pubertiakov a dospelých. Spolupráca s Janou ponúka neustále veľa atraktívnych podnetov a hľadanie nových možností na prezentáciu nie len svojej práce, ale aj práce ostatných lekárov a odborníkov. Žena, ktorá sa pred žiadnou výzvou nezastaví :)

SENEBOY | GRAFIK

www.seneboy.cz

S Janou Martincovou sa poznáme už tak dlho, že vlastne ani neviem ako. Každopádne viem určite, že som snáď nikdy nestretol ženu, ktorá tak naplno a efektívne využíva svoj čas a energiu pre svoju prácu. Do svojich publikácií sa snaží skutočne predať len tie najlepšie informácie a rady, ktoré najskôr konzultuje s odborníkmi z daných odborov. Myslím, že je na nej jasne vidieť jej rozhodnutie robiť všetko buď naplno alebo vôbec.

David Viktorin

Head chef Chateau de frontiere

Veľmi si vážim pani doktorku Martincovú za jej vytýčenú úlohu dostať do povedomia význam prevencie vo všetkých možných odvetviach. Oceňujem jej obrovské nasadenie, ktoré do svojej práce vkladá. Vážim si kvalitné spracovanie informácií najrôznejších tém, ktoré sú vždy spracovávané iba špecialistami vzdelanými v odbore, často sa jedná o lekárov či iných špecialistov. Týchto odborníkov dokázala pani doktorka Martincová presvedčiť k spolupráci a každej téme sa sama do hĺbky venuje. Vďaka tomu sa nebojím nepodložených informácií a môžem sa sama obrátiť či vrele odporučiť túto literatúru aj svojim klientom. V knihách sa snaží zodpovedať všetky otázky, ktoré jej sú kladené od jej čitateľov a to z nej robí odborníka na svojom mieste. Žiadna téma pre ňu nie je tabu a do všetkého sa púšťa s vervou nájsť najlepšieho odborníka, s odvahou sama skúsiť zákroky a cieľom čo najlepšie interpretovať svoje skúsenosti a odborné odporúčanie pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií.

Petra Koucká, DiS.

dentálna hygienistka

S MUDr. Janou Martincovou spolupracujem veľmi rád. K problematike zdravia pristupuje veľmi seriózne, overuje si fakty, nebojí sa opýtať odborníka, či si za svojim názorom skutočne stojí. Orientuje sa na aktuálne témy, nie podľa momentálnej módy, ale podľa skutočného významu. Jej orientácia na zdravie detí, problematiku otehotnenia a zdravého tehotenstva je mi veľmi blízka odborne aj ľudsky.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

samostatný vedecký pracovník Kliniky reprodukčnej medicíny a preimplantačnej genetickej diagnostiky Repromeda

Pani doktorku Janu Martincovú poznám od našich spoločných gymnaziálnych rokov. Vždy som na nej obdivovala skutočnosť, s akou sa vrhala do všetkých úloh a životných výziev, entuziazmus a nekonečnú životnú energiu. Ako praktický lekár pre deti a dorast som vďačná, že pani doktorka Martincová založila a veľmi dobre spravuje web „babyonline“. Pokiaľ viem, je jediný svojho druhu, kde sa súčasne prezentujú názory rôznych odborníkov pracujúcich s deťmi s názormi a skúsenosťami rodičov, a to pri prísnom sledovaní vysokej odbornej úrovne. V dobe plnej internetového informačného šumu a relativizácii vedou a praxou potvrdených právd som veľmi rada, že môžem na tento web rodičov svojich pacientov odkazovať s istotou, že sa dozvedia len užitočné a pravdivé informácie. Knihy pani doktorky Martincovej sú úžasné – poučia a bavia súčasne, s taktom otvárajú aj témy, o ktorých nie každý dokáže otvorene hovoriť, odpovedajú na mnoho otázok. Z práce pani doktorky je poznať, že si dala za úlohu vytvoriť platformu (webovú aj knižnú), ktorá bude kvalitatívne na takej úrovni, že vytvorí protipól voči dnes tak častému pseudoodbornému vyjadrovaniu kohokoľvek k čomukoľvek a pomôže novej generácii rodičov nájsť v tejto informačne rozbúrenej dobe pevný bod a s ním aj trochou pokoja a radosti. Myslím, že vďaka svojej poctivosti a húževnatosti sa jej to podarilo, a my všetci užívatelia a čitatelia sme jej vďační.

MUDr. Blanka Flugerová

praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Jana Martincová je osoba, ktorej nie je jedno, s čím posielame deti do sveta. S tímom odborníkov urobila obrovský kus práce a knižný trh v ČR obohatila o kvalitné publikácie, ktoré nie len vzdelávajú naše deti a teenagerov, ale aj publikácie, ktoré obohatia všeobecný prehľad zrelých žien, či poradia nastávajúcim maminkám. Každej témy sa ujíma s vervou a veľkým nasadením a čas, ktorý tomu venuje je skutočne poznať na kvalite jej práce.

Mgr. Radka Krajsová

fyzioterapeutka a spoluautorka knižiek Babyonline

S Janou Martincovou som začala spolupracovať pred takmer desiatimi rokmi. Prešla som s ňou za tú dobu niekoľkými projektmi, ktorým dala osobitý otlačok. Sama za seba dávam palec hore aj za to, že jej knižky, brožúrky, články sú proste pre každého, kto má záujem sa vzdelávať. Sú zrozumiteľné, plné informácií, ktoré sú skutočne prakticky využiteľné. Autenticita jej práce spočíva nie len vo voľbe a spracovaní tém, ale aj v schopnosti prizvať k spolupráci na slovo vzatých odborníkov.

Mgr. Jana Eliášová

nutričná terapeutka

Skvelá odborníčka, perfekcionistka, inšpiratívna osobnosť a hlavne výborná a spoľahlivá kamarátka už od prvého ročníka vysokej školy.

MUDr. Petra Kubáčková

mikrobiologička, autorka ilustrácií detských knižiek vydavateľstva Babyonline

Pani doktorke Jane Martincovej sa dokonale podarilo spojiť a nadchnúť odborníkov jednotlivých lekárskych odborov, ktorí tvoria zázemie jej činnosti, a edukovať potenciálnych pacientov. Na svojich webových stránkach objasňuje, radí, pomáha a učí kto, čo môže a nemôže v medicíne robiť, čo robiť, keď... Sama je lekárkou a autorkou mnohých edukačných a veľmi podarených materiálov. Veľmi jej fandím a obdivujem ju.

MUDr. Silvie Rafčíková, MBA

korektívnu dermatológ a dermatovenerológ, súdny znalec v dermatológii a estetike

Dnešný internetový svet je zahltený množstvom informácií rôznej kvality a nájsť v nich to, o čo sa dá vierohodne oprieť pri starostlivosti o zdravie detí nie je vždy jednoduché. Mimoriadna pracovitosť, záujem o vec, schopnosť identifikovať to, čo je dôležité a podať to správnou formou cieľovej skupine, a samozrejme tiež nesporná odbornosť vyplývajúca z lekárskej kvalifikácie MUDr. Jany Martincovej patrí k dôvodom, prečo sa do jej projektu Babyonline radi zapájajú aj ďalší odborníci rôznych špecializácií. Snaží sa tak verejnosti prinášať užitočné, odborne podložené rady a súčasne vysvetľovať resp. vyvracať rôzne kolujúce mýty a mediálnu manipuláciu.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.

popredný český špecialista v odbore epidemiológie, prevencie a kontroly infekčných chorôb, nemocničných nákaz, cestovnej a tropickej medicíny