Ponuka služieb pre vás

This post is also available in: CZ (Češčina) EN (Angleščina) PL (Poljski)

Ponuka služieb sa odvíja od tém, s ktorými pracujem, produktov, s ktorými mám dlhoročnú skúsenosť a know-how, ktoré som za viac ako 20 rokov pracovného života stihla načerpať. Vďaka obrovskej dávke nápaditosti a synergie všetkých spolupracujúcich kreatívcov v tíme vznikajú úplne originálne produkty a služby.


Lekári
S čím vám môžem pomôcť?

 • webstránky – od grafického návrhu, cez náplň s textami až po programátorskú realizáciu a umiestnenie na náš hosting.
 • knihy – opäť zabezpečíme od nápadu spracovania, cez vlastné spracovanie, korektúry, tlač aj umiestnenie do distribúcie. Iba zabezpečenie zdrojov je už na vás, aj keď aj s tým vám môžeme produkčne pomôcť.
 • odborné texty, populárno náučné články pre verejnosť.
 • tlačené, audiovizuálne vzdelávacie materiály – môžete od nás čakať nielen samotné spracovanie, ale aj nápad, ako tému uchopiť a záživne podať cieľovej skupine.
 • návrhy koncepcí v najrôznejších oblastiach medicíny.
 • marketing aj obchodná stránka lekárskych centier – účasť na propagačnej kampani nového alebo existujúceho produktu, služby.

Firmy, najmä farmaceutické
Čo vám môžem ponúknuť?

 • Training programy – vzhľadom k ceste farmaceutickou firmou tzv. od nuly od reprezentanta, cez medical po marketing môžeme ponúknuť ako spojovací článok všetkých troch oddelení návrh tých najlepších tréningových programov o produktoch vrátane detailnej špecifikácie pre reprezentantov. Od zrozumiteľného zoznámenia s produktom, jeho začlenenia do dnešnej medicíny, cez marketing orientovaný na ľudský faktor a základné atribúty rokovania.
 • Tlačené, audiovizuálne vzdelávacie materiály ako pre samotnú firmu – reprezentantov, tak pre lekárov aj pacientov.
 • Zmysluplné pacientské programy, nie iba tie, kedy si firma vylepší svedomie odškrtnutím, že niečo robí pre ľudí.
 • Webstránky firiem aj vlastných produktov alebo portfóliových skupín – od grafického návrhu, cez náplň s textami až po programátorskú realizáciu a umiestnenie na hosting.
 • Knihy – opäť zabezpečíme od nápadu cez vlastné spracovanie, korektúry, tlač aj umiestnenie do distribúcie.
 • Odborné texty, populárno náučné články pre verejnosť.
 • Externý marketing aj obchodné poradenstvo.

MŠ, ZŠ, odbory školstva na mestských úradoch

 • Prednášky pre pedagógov MŠ, na čo sa zamerať pri príprave detí do prvej.
 • Dni predškoláka – ukážkové popoludnie pre rodičov a ich deti predškolského veku, ako a čo s deťmi preberať.