Anti-aging medicína

Anti-aging medicína určite nie je v mojom podaní bojom za vyžehlený tvár. Naopak ponúka neskutočnú veľa možností, ktoré sa nám otvárajú vďaka najnovším poznatkom z medicíny a ďalších odborov. Možností, ako svoj život vylepšiť s minimom úsilia. 

Pretože na utvorenie názoru potrebujem u všetkého získať vlastnú skúsenosť, po knižke Žena po 40 v experimentoch pokračujem aj na portáli ZdravéOmlazení.cz. Vykonávam na sebe nezávislé experimenty v oblasti korektívnej dermatológie, fyzioterapie, výživy a ďalších. Po získaných skúsenostiach v estetickej medicíne už v podstate neverím žiadnym iným zdrojom ako tým vlastným.

Pochádzam z rodiny, kde sa veľa dbalo na vzdelanie a duchovnú stránku človeka. Ale vždy ruka v ruke tomu išla aj starostlivosť o telo a zovňajšok. 

Som rada, že mi toto bolo dané do vienka. Pretože starať sa o seba je nielen normálne, ale aj neskutočne krásne, inšpirujúce a prinášajúce lásku k vlastnému telu i porozumenie a úctu sebe samému. Je prirodzené o sebe premýšľať a hľadať cesty k zlepšeniu duševného, tak i fyzického zdravia, vzhľad nevynímajúc..

Ďalšie témy