Škôlkarská a predškolská príprava

Narodila som sa v Opave v Sliezsku, v meste, ktoré bolo značnú časť svojej histórie významné administratívne, kultúrne, ale aj podnikateľské centrum. Doma aj vo vzdelávacích inštitúciách bol kladený dôraz na kvalitné všeobecné vzdelanie, vrátane toho najdôležitejšieho predškolského obdobia. A to najmä prakticky vedené, vypozorovaním silných stránok a talentov dieťaťa, dôležitých pre jeho budúce uplatnenie v živote.

Neskôr, keď som prechádzala životom, uvedomila som si, ako na prvých šiestich rokoch záleží. Všetko, čo najmä rodič, príp. škôlka a škola do dieťaťa v tomto období vloží, sa v budúcnosti prejaví.

Z toho, čo som si v rámci vzdelania odniesla z rodného domu a kraja, najviac oceňujem odovzdanú schopnosť logického úsudku, kritického myslenia a intuície. Všetko, čo som v detstve a počas života nadobudla, som sa snažila vložiť do knižiek aj pre svoje vlastné deti.

Riekanky
pre bystré hlavičky (2-5rokov)

Pre vznik prvej knižky riekaniek ma inšpiroval môj hyperaktívny syn, ktorý odmietal počúvať klasické riekanky, na ktorých som vyrástla ja.

S tým som sa nechcela zmieriť a keď som spozorovala, že syn reaguje veľmi pozitívne na na informácie z reálneho života, o svojom tele a svete okolo nás, rozhodla som sa s kolegyňami nielen jemu, ale aj ostatným zvedavým deťom takéto riekanky pre obdobie do 5 rokov s kolegyňami spísať. Každá z riekaniek deti hravo a s humorom naučí vždy nejaké vedomosti alebo zručnosti.

Táto prvá knižka, najmä po jej prijatí rodičmi a deťmi i vypredania prvého vydania iba cez web za krátku dobu, dodalo našej tvorbe sebavedomie.

Predškolákove týždenníčky
pre bystré hlavičky
(pre predškolský rok = v Česku 6.rok života)

Skúsenosť s oboma deťmi ma prinútila pred nástupom do školy zopakovať s nimi všetko, s čím sa počas prvých 6 rokov stretli. Preto, že žiadna taká zábavná, systematicky vedená a hlavne komplexná príprava neexistovala, prišla som s nápadom ju pre naše deti v profesionálnej podobe spísať. Nie len si niečo odniekiaľ kopírovať, ale dopriať deťom vlastné pomôcky, vrátane odmeny v podobe 160 nálepiek a obrovské kozmické mapy.

https://janamartincova.cz/media/knihy/kolaz-predskolak.png

Najväčším pozitívom systematicky vedenej, pedagógmi oponovanej prípravy s vývojovo správne poňatou grafomotorikou aj cvičením bolo načerpanie potrebného sebavedomia detí k činnostiam, ktoré dovtedy odmietali (napr. nekresliace dieťa náhle začalo maľovať zážitkové obrázky z vychádzky, výletu a pod.). Hlavným zmyslom prípravy sa v mnohých rodinách stalo nájdenie dosiaľ nepoznaných talentov detí.

Plody vzájomnej spolupráce v predškolskom roku sme so synom žali ešte o 5 rokov neskôr pri príprave na prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium. Syn, ktorému sa na základnej škole čudovali, že sa vôbec niekam hlási, sa nakoniec dostal na dve prestížne brnenské gymnáziá, na vybranom skončil dokonca z viac ako 300 detí piaty.

Písmenkové kartičky pre bystré hlavičky

Keď som sa hrala so synom predškolákom, spomenula som si na obľúbené písmenkové karty z detstva. Bolo ich 32, rovnako ako základných písmen slovenskej abecedy. Milovala som ich, ale na druhej strane ma vtedy veľmi mrzelo, že sa s nimi nejde nijako hrať, len si ich prezerať. Tak ma napadlo vytvoriť ich 112, ako je kariet v žolíkovi, od každého písmena niekoľko, rôzneho počtu slabík (1-5) alebo skupín obrázkov (ovocie, zelenina, časti ľudského tela, rastliny, rozprávkové bytosti a ďalšie). Hoci sme karty tvorili pre predškolákov, rodičia nás príjemne prekvapili ich použitím u detí už od 1 roku k rozšíreniu slovnej zásoby.

Ako deti
prichádzajú na svet

A inšpiráciu pre poslednú knižku pre deti predškolského veku opäť priniesol syn, keď za mnou prišiel s otázkou “ako sa ocitol na tomto svete”. Z rozhovoru s ním vznikol láskyplný, logicky stavaný príbeh, v ktorom som uchovala skutočné otázky 5-ročného dieťaťa a mnohokrát tiež jeho zjednodušenia mojich odpovedí. Tak vznikla sexuálna výchova pre najmenších Ako deti prichádzajú na svet.

A to už vstupujeme do ďalšej našej tematickej oblasti – sexuálnej výchovy.

Ďalšie témy