Bylinky fytoterapia

O tom, akou neskutočnou náhodou som sa dostala ku kvalitne vedenej fytoterapii ako podpornej liečbe aj pri tých najzávažnejších ochoreniach, pojednáva úvod v oddiele Fytoterapia - Bylinky na portáli Zdravé omladenie. Keď prekliknete ďalej, stretnete sa s netradičným rozhovorom s p. MUDr. Landom a kazuistikami jeho pacientov, ktorým fytoterapia pomohla, vrátane pacientov s nádorovými ochoreniami, ktorých dostala do dlhodobej remisie (bezpríznakovej fázy ochorenia).

Ďalšie Témy