Lekárska prevencia

Najvýznamnejší faktor, ako v dnešnej dobe predísť ochoreniam. Nepatria sem iba výživa a pohyb, ale hlavne preventívne vyšetrenia a podporné opatrenia dnešného moderného zdravotníctva, kam počítam práve aj fytoterapiu a prácu s psychikou. Viac nájdete v oddiele Zdravotná prevencia na Zdravom omladení.

Dalšie Témy